Gratis lån av Outlander till medicinska institutioner [Ryssland]

I december 2020 lånade Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive Rus (PCMA Rus), som är vår fordonsproduktionsanläggning i Ryssland, fem fordon av Outlander gratis till medicinska institutioner som en del av sin verksamhet för att förhindra spridning av COVID-19. De lånade fordonen kommer att användas för att transportera medicinska arbetare som bekämpar COVID-19 varje dag i Kaluga, Ryssland för att besöka sina patienter.

PCMA Rus kommer att fortsätta socialbidragsaktiviteter med rötter i lokalsamhällena.

■ Återkoppling från en anställd vid en medicinsk institution

PCMA Rus stöd har hjälpt oss mycket eftersom vi var i stort behov av transport för att besöka våra patienter som bor i områden långt från Kalugas centrum.


Inläggstid: 29-juli-2021